Kindlustusspetsialist saab aidata ettevõttel tuhandeid eurosid säästa!

Kohustuslik tööõnnetuskindlustus on Soomes ettevõttetele kohustuslik. Oskuslik kindlustusspetsialist saab aidata organisatsioonil optimeerida selle vajadustele kõige paremini sobivat kuluefektiivset tööõnnetus- ja kutsehaiguse kindlustust. Nii on võimalik mõnel juhul kokku hoida lausa tuhandeid eurosid!

Tööõnnetuskindlustus kaitseb teie töötajat ja aitab tal toime tulla, kui ametipostil või teel sinna on juhtunud õnnetus. See kaitseb ka juhul, kui ta haigestub kutsehaigusesse. Tööõnnetuskindlustuse aluseks on tööõnnetuse ja kutsehaiguse seadus, mis kohustab kõiki tööandjaid ning võimaldab erinevaid rehabilitatsioone töö- ja funktsionaalse võimekuse parandamiseks. Taastusravi on individuaalne ja seda saab taotleda vastavalt vajadusele.
Tööõnnetuskindlustus on kohustuslik igas vanuses töötajatele ja see tuleb sõlmida enne tööle asumist. Nimetatud kindlustus võib olla kas pidev või ajutine, kuid seda ei saa teha tagantjärele.
Leping peab sisaldama konkreetse ettevõtte tegevust puudutavates kollektiivlepingutes nõutavat töötajate grupi elukindlustust.

Tööõnnetuskindlustusele kehtib kaks hinnakujundusmudelit

Esimene neist on tabelipõhine hinnakujundus. Ettevõtte suurus mõjutab tööõnnetuse- ja kutsehaiguskindlustuse hinda. Väikestes ettevõtetes, kus kogu makstav palgasumma on suhteliselt väike, kasutatakse peamiselt kindlustusseltside määratud tabelipõhist väljamakset.
Kui ettevõte on aga osa suuremast kontsernist, määratakse hinnamudel emaettevõttest lähtuvalt.
Tabelipõhisel tasumisel lähtutakse palgakuludest ja ettevõttes tehtava töö riskiklassifikatsioonist, mis määratakse kutsekategooria järgi lähtudes ameti ohtlikkusest.
Teine variant on eritasupõhine hinnakujundus. Suuremate ettevõtete puhul peetakse siinkohal silmas spetsiaalseid maksebaase. Kindlustusmakse suurust mõjutavad ka ettevõttes eelnevalt toimunud õnnetustest põhjustatud hüvitised.

Põhireegel on, et mida suurema osa riskist kindlustusvõtja ise kannab juhul, kui ei teki nn. ebatavalist kahju, seda väiksem on kindlustusmakse. Kui ettevõttes tekib aga ebatavaline kahju, siis makse suureneb vastavalt sellele, kui suure osa riskist on ettevõte ise kandnud.
Eripreemiapõhistes kindlustustes on esile tõstetud ettevõtte enda tööohutusalane tegevus, kus kindlustusspetsialistid toetavad kogu aeg oma kliente. Kui tööohutuse eest hoolitsetakse hästi, juhtub vähem vigastusi ja ka kindlustusmaksed on väiksemad.

Vabatahtlikult on võimalik üle minna ka makse erihinnale

Kindlustusseltsid ise määratlevad oma maksebaasides, kus on igas kindlustusseltsis piir eripreemiapõhiste ja standardtasupõhiste ettevõtete vahel. Kindlustusmaksete hulka kuuluvad näiteks kindlustusseltsi ravikulud, muud riskitasuga seotud kirjed ja kohustuslikud lisad. Riskimaksele eraldatavad kirjed katavad kindlustusseltsi vastutusel olevad hüvitiskulud, näiteks suuremad kahjud ja hüvitised, mis on makstud pärast kindlustuse lõppemist.

Ligikaudu 80% kindlustusmakse põhistruktuurist moodustab kindlustusmakse ja umbes 20% seadusega ettenähtud lisad. Seadusjärgsete lisatasude suurus on kõigil kindlustusseltsidel sama.
Kindlustusspetsialist aitab hinnata teie ettevõtte erinevaid arenguetappe ning kindlaks teha, kas tasub teha tööõnnetuskindlustust tava- või erimakse alusel.

Võtke julgelt ühendust!

Kes siis üldse peab seaduse järgi tööõnnetuskindlustuse lepingu sõlmima? Ettevõtte kindlustuses on see kohustuslik, kui töötatakse Soomes ja ettevõtte makstav töötasu ületab aastas 1300 eurot. Kogusumma saadakse nii, et kõik ühe kalendriaasta jooksul makstavad palgad liidetakse kokku.
Kui nüüd seda blogipostitust lugedes tekkis küsimusi, jäite mõtlema milline variant teile kõige paremini sobida võiks või vajate reaalset abi, et oma ettevõtte töötuskindlustuse tasaarveldus võimalikult kuluefektiivselks teha ja raha säästa, siis võtke kindlasti ühendust. Aitan hea meelega!